En studie fra Østerike som viser virkningen av å spise Juice Plus+.

USterrorDet er gjennom mange år utfør en rekke uavhenige studier på Juice Plus+ som dokumenterer virkningen av Juice Plus+ kapslene som inneholder konsentarter fra frukt og grønnsaker.

Et av disse studiene har særlig interesse, siden det er utført på en særdeles homogen gruppe med personer.

Det gjelder en studie fra Østerike, som ble utført i perioden november 2005 – juni 2006, på en gruppe elitesoldater fra antiterrorkorpset under østerisk politi.

Gruppen bestod av 41 personer, og som alle var menn i alderen 28 til 39 år. De var alle sammen i meget god fysisk form. De utførte det samme arbeidet. De bodde i de samme bygningene og de spiste den samme maten.

Studien ble gjennomført som en randomisert, dobbel blind, placebobasert undersøkelse. Den gikk over en periode på 28 uker, og den ble fulgt opp og analysert av spesialister fra 8 forskjellige universiteter i Østerrike.

En gruppe på 21 personer fikk 6 kapsler med Juice Plus+ hver dag, mens kontrollgruppen på 20 personer fikk placebokapsler. Disse lignet på Juice Plus+ kapslene, men inneholdt mikro-krystalinsk cellulose.

Juice_PLUS_PremiumDe første 8 uker var det ingen stor forskjell mellom gruppene. Denne perioden viste 67 sykedager for Juice Plus+ gruppen og 73 dager for placebogruppen.

De neste 20 ukene komme man derimot se en tydelig virkning av å spise Juice Plus+ kapslene. Gruppen som fikk Juice Plus+ hadde tilsammen 41 sykedager, mens kontrollgruppen kom helt opp i 61 sykedager.

Dette studiet bekrefter Juice Plus+ kapslene sin evne til å styrke immunforsvaret, og dermed markant kunne redusere sykefraværet.

Studiet er publisert i: Journal of Nutrition december 2007, a Publication of the American Society for Nutrition.: 137(12): 2737-2741

For mer informasjon om JuicePlus+ klikk her: JuicePlus+

>