Forskere fra ”Changing Ageing Partnership (CAP)” forteller at eldre mennesker ikke spiser nok frukt og grønnsaker.

Dr Katherine Appleton fra “School of Psychology” ved “Queen’s University Belfast” gjennomførte undersøkelsen på vegne av CAP.

”Frukt og grønnsaker er avgjørende både for fysisk og psykisk helse. Vi har funnet ut at inntaket av frukt og grønnsaker synker med alderen, og var spesiell lav hos menn og hos dem som var resurssvake.”

“22 prosent av respondentene var ikke klar over anbefalingene fra myndighetene om å spise minst 5 porsjoner med frukt og grønt hver dag. Faktisk var det flere som bare spiste 2 porsjoner om dagen og samtidig trodde de spiste nok frukt og grønnsaker.”

“Eldre mennesker bør spise mer frukt og grønnsaker. Vi anbefaler at mer bør gjøres for å informere eldre om at de trenger å spise mer frukt og grønnsaker.”

Klarer du ikke spise nok frukt og grønnsaker hver dag?

Juice Plus+ gir deg 17 friske frukt og grønnsaker hver dag. Lær mer her.

>