Personvern erklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg. Når vi skriver hvordan vi behandler dine personopplysninger i denne erklæringen mener vi deg som kunde, potensiell kunde,  eller andre relevante parter.

1. Behandling av data

Våre data er basert på at du selv har meldt deg på våre email lister eller er kunde hos oss på f. eks. Juiceplus+

Vi mottar og behandler personopplysninger når du kjøper produkter, laster ned guider eller melder deg på nyhetsbrev.

2. Behandlingsgrunnlag og formål

Vi samler inn og bruker personopplysninger når vi har et formål og et behandlingsgrunnlag. Formålet med behandlingen er å levere informasjon om frukt, grønnsaker, bær, plantemat, Juiceplus+ og annen helserelatert informasjon. Formålet er å kunne samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger, slik at vi kan sende deg relevant informasjon.

2.1 Hvilke formål brukes personopplysningene til?

Kundeinformasjon

Vi behandler personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver slik at vi kan levere avtalte tjenester. Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle en avtale med deg, og vår berettigede interesse i å administrere kundeforholdet ditt. Vi behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger (eks helse, fagforeningskontigent ol.) og spør derfor ikke om ditt samtykke til å behandle slike opplysninger.

Du kan når som helt melde deg av våre nyhetsbrev og email sendinger.

2.2 Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å kunne markedsføre og gjennomføre produkt- og kundeanalyser.

Vi bruker personopplysninger for å kunne gi deg informasjon og markedsføre våre produkter og tjenester.

Hvis du har et eksisterende kundeforhold, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg informasjon og tilbud.

Du kan når som helt melde deg av våre nyhetsbrev og email sendinger.

3. Kategorier av opplysninger

Vi behandler personopplysninger om deg som er basert på input som er gitt fra deg. Har du kjøpt produkter kan adresse data også legges til:

- Navn
- Telefonnummer
- E-postadresser
- Produkter du har kjøpt

Når du bruker våre tjenester, gir du oss to typer informasjon i tillegg til ovennevnte:

- Informasjon om nettsidebruken
- Informasjon du selv velger å formidle


Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lengre lagring kan være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovpålagte plikter, for eksempel etter regnskapsloven.

3.1 Informasjon om nettsidebruken

Når du besøker våre nettsider opprettes det informasjonskapsler (cookies), som lagres lokalt på dine enheter. Denne informasjonen bruker vi for å se brukerstatistikk, kvalitetssikre og forbedre våre tjenester. Formålet er ikke å identifisere enkeltpersoner, og vi har heller ikke mulighet/metoder for å bruke denne informasjonen til å identifisere enkeltpersoner.

3.2 Informasjon du selv velger å formidle

Når du logger inn på våre tjenester opprettes det informasjonskapsler som registrerer din IP-adresse, tidspunkt, språk og hvilken nettleser du bruker. Denne informasjonen bruker vi for å kvalitetssikre- og forbedre våre tjenester, samt bekrefte at du er logget inn.

4. Hvilke rettigheter har du?

4.1 Innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi behandler dem. Hvis du har behov for ytterligere innsyn, kan du sende en e-post til support@juicelife.no

Du får svar fra oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

4.2 Innsigelse mot behandling

Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser med mindre slike interesser overstyrer dine grunnleggende rettigheter eller friheter.

4.3 Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om det er riktige og nødvendige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

4.4 Sletting

Vi lagrer opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Opplysningene slettes når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller etter annet regelverk. Hvis du har spørsmål om sletting av dine personopplysninger, kan du sende en epost til support@juicelife.no

5. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi må, når det er pålagt ved lov, utlevere personopplysningene til offentlige myndigheter.

Vi bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å utføre IT-tjenester.  Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. Enkelte av leverandørene har virksomhet/konsulenter i land utenfor EU, for eksempel i land i Europa og USA.  Vår email leverandør leverer i henhold til GDPR regelverket.

6. Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt om informasjon vi mottar i forbindelse med kundeforholdet ditt.

7. Endringer

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Sist endret 8. desember 2021.

>